Restauratie

In april 2013 is gestart met de restauratie van de gewelfschilderingen in de kerk van Garmerwolde. De schilderingen uit 1530 werden al tijdens de restauratie in 1941-1943 blootgelegd. Bij het verwijderen van de pleisterlaag waaronder ze schuilgingen, zijn de schilderingen niet onbeschadigd tevoorschijn gekomen.
 
In 2012 is begonnen met de restauratie van de rond 1906 gebouwde brug Roodehaan in Warfhuizen. De leuningen kregen het ouderwetse gemetselde motief terug en het brugwachtershuisje werd omgevormd tot observatiebordes. 
 
In het kader van het project Landmerken werd in 2011 door architectenbureau Onix uit Groningen een ‘belevenispad’ ontworpen. De moderne trap verbindt de verschillende ruimtes in de toren met elkaar en maakt de toren beter bruikbaar als uitkijkpunt.
 
In het kader van het project Landmerken is de toren van Termunten toegankelijk gemaakt als uitkijkpunt. Ook is de ruimte boven de gewelven voor het publiek toegankelijk gemaakt, is het interieur opgeknapt en zijn de vloeren van de klokkentoren en de klokkenstoel gerestaureerd.
 
Het interieur van de kerk is volledig gerestaureerd door specialistische restauratieteams (secco's, schilderwerk, etc). In verband met de multifunctionele functie is de kerk voorzien van toiletgroepen en facilitaire ruimtes als entree, garderobe, etcetera, in de stijl van de Franse school.
 
In het bouwteam heeft Boerbouw een coördinerende en uitvoerende rol vervuld vanaf de planvorming tot de realisatie van de eerste fase van de restauratie van deze fraaie Oldambster boerderij.
 
Het voormalig Rijksarchief aan de Sint Jansstraat in Groningen is volledig verbouwd en heringedeeld, terwijl de arcade is gerestaureerd en de gevel onder de arcade van grote, vierkante gevelramen is voorzien.